Bild
Magnificat

Video 1: Musikalischer Adventskalender 2021

Video 2: Maturakonzert 2022 in Ausschnitten

Video 3: Magnificat - Kirchenkonzert 2022

Video 4: Schlusskonzert 2022 in Ausschnitten